ANBI

Stichting Vogel- en Egelasiel Kampen is een Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI)

Statutaire naam: Stichting Vogel- en Egelasiel Kampen
RSIN / fiscaal nummer: 813660993
ANBI-status: Ja

Contactgegevens
Postadres: Bovensingel 86, 8266 BW Kampen

Bezoekadres: Cellesbroeksweg 2,8265 PG Kampen
website: www.vogelenegelasielkampen.nl 
Telefoonnummer: 0622604478
E-mailadres: info@vogelenegelasielkampen.nl

Missie:
Tijdelijke opvang van in het wild levende dieren welke door diverse oorzaken tijdelijk opgevangen moeten worden.

Doelstelling:
De Stichting heeft als doel het in stand houden van een dierenopvangcentrum, welke is bedoeld om beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren, en na herstel weer in de eigen biotoop vrij te laten. Waar mogelijk geven wij voorlichting over wilde inheemse flora en fauna.

Bestuur
De heer M. Wessels (Voorzitter)
De heer J. Doosje (Penningmeester)
De heer M. Wessels (Secretaris)
De heer E. van der Werf (2e penningmeester tevens asielbeheerder) (Bestuurslid)

Beloningsbeleid
Stichting Vogel en egelasiel Kampen werkt alleen met vrijwilligers. De bestuursleden krijgen geen beloning voor hun werkzaamheden.